Formularz zgłoszeniowy

Uzasadniając proszę odwołaj się do swojej sytuacji finansowej. Napisz też jaką kwotę jesteś w stanie zapłacić. Jeśli jest to 0 zł, proszę napisz 0 zł - dla mnie dla jasności.