Świadoma komunikacja w konflikcie

Czasami trudno dogadać się  samą/samym sobą, a co dopiero  drugim człowiekiem. Kiedy pojawiają się różnice zdań, poglądów, sposobów działania i dochodzi do tego ból emocjonalny porozumienie wydaje się czasami niemożliwe.

Każdemu  z nas zdarza się „utknąć” z „obrazem wroga” w głowie, jednocześnie tęskniąc za spokojem, radością, kontaktem.

Zapraszamy do odkrycia świata komunikacji opartej o uważność, samowspółczucie (self-compassion) i Porozumienie bez Przemocy. Spotkanie będzie wprowadzeniem do poznania nowej jakości komunikacji, która buduje relację, nastawiona jest na kontakt, wzmacnianie więzi, która zmienia paradygmat z myślenia “ja” na “my” , w której mówimy: “widzę siebie – widzę ciebie”, “ja jestem ok, ty jesteś ok”, w której jest miejsce na uwzględnienie swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby.

Kogo zapraszamy?

Każdą osobę zainteresowaną pogłębianiem tematu porozumienia i komunikacji, która zwiększa świadomość siebie, rozumienie drugiego człowieka i życzliwość w kontakcie. Wybierając Porozumienie bez Przemocy, wybieramy próbę wzajemnego usłyszenia się i zrozumienia, wspieramy kontakt między ludźmi niezalezienie od środowiska.

Tematy/obszary, które poruszymy:

1. Co utrudnia nam porozumienie? O naszych automatyzmach, nawykach i komunikatach, które budują mury.
2. Jak reaguję w trudnych dla mnie sytuacjach? – budowanie świadomości o własnych schematach działania w konflikcie,
3. Model 4 kroków Marshalla Rosenberga
4. Praktyka umiejętności empatycznego i uważnego słuchania siebie i innych,
5. 3 strategie działania, kiedy pojawiają się emocje w sytuacjach trudnych.

Na warsztacie tworzymy przestrzeń do dyskusji, wymiany, doświadczenia. To intensywne, interaktywne spotkanie.

Osoby, kończące warsztat najczęściej mówią, że:
  • mają większą świadomość swoich emocji i potrzeb,
  • lepiej potrafią zaopiekować się sobą w trakcie konfliktu,
  • nigdy wcześniej tak nie słuchały i lepiej rozumieją potrzeby drugiej strony,
  • mają większą świadomość własnych automatyzmów – nawykowych reakcji wchodzenia w trudne sytuacje.

Najbliższe warsztaty: 9 października 10.00-17.00.

Miejsce: Submarine, ul. Wolbromska 12, Wrocław

Cena przy płatności do 31 sierpnia – 230 zł

Cena przy płatności po 30 sierpnia: 280 zł

Zapisy i wpłaty przyjmuję 1 października

Miejsce na spotkaniu gwaratuje wpłata bezzwrotnej zaliczki – 80 zł