Świadoma komunikacja w konflikcie

Świadoma komunikacja w konflikcie – intensywne warsztaty

Termin: 25 kwietnia 2020, 10.00-18.00

Miejsce: DalejMama, Jemiołowa 44

Zapraszamy do intensywnego warsztatu podczas, którego będziemy robić pierwsze kroki w kierunku komunikacji opartej o Porozumienie bez Przemocy, uważność i self-compassion (współczucie do samej siebie/samego siebie).
Spotkanie będzie okazją do „odczarowania” konfliktu i poznania nowej jakości komunikacji, która buduje relację, nastawiona jest na kontakt, wzmacnianie więzi, która zmienia paradygmat z myślenia “ja” na “my” , w której mówimy: “widzę siebie – widzę ciebie”, w której jest miejsce na uwzględnienie swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby.


Kogo zapraszamy?Każdą osobę zainteresowaną pogłębianiem tematu porozumienia i komunikacji, która zwiększa świadomość siebie, rozumienie drugiego człowieka i życzliwość w kontakcie. Wybierając Porozumienie bez Przemocy, wybieramy próbę wzajemnego usłyszenia się i zrozumienia, wspieramy kontakt między ludźmi niezalezienie od środowiska.


Tematy/obszary, które poruszymy:1. Co utrudnia nam porozumienie? O naszych automatyzmach, nawykach i komunikatach, które budują mury.
2. Jak reaguję w trudnych dla mnie sytuacjach? – budowanie świadomości o własnych schematach działania w konflikcie,
3. Model 4 kroków Marshalla Rosenberga
4. Praktyka umiejętności empatycznego i uważnego słuchania siebie i innych,
5. 3 strategie na zaopiekowanie się emocjami w sytuacjach trudnych.

Na warsztacie tworzymy przestrzeń do dyskusji, wymiany, doświadczenia. To intensywne, interaktywne spotkanie.

Osoby, kończące warsztat najczęściej mówią, że:
– mają większą świadomość swoich emocji i potrzeb,
– lepiej potrafią zaopiekować się sobą w trakcie konfliktu,
– nigdy wcześniej tak nie słuchały i lepiej rozumieją potrzeby drugiej strony,
– mają większą świadomość własnych automatyzmów – nawykowych reakcji wchodzenia w trudne sytuacje.

Cena: 230 zł

Dla osób zgłaszających się i wpłacających pełną kwotę do 15 marca oraz studentów do 26 roku życia – 190 zł

Miejsce gwarantuje zaliczka w wysokości 80 zł.

Zgłoszenia i pełną płatność przyjmujemy do 17 kwietnia

Dane do przelewu:

Mudita Katarzyna Urbaniak

Cztery Podkowy 9b/2b, 52-200 Wysoka

Mbank: 40 1140 2004 0000 3202 7948 1183

tytułem: Komunikacja, Wrocław

Jeśli chcesz dołączyć do spotkania, proszę wypełnij formularz: