Czym są mediacje?
Struktura

Proces mediacyjny ma bardzo jasną, określoną strukturę, do której mediator na początku spotkania zaprasza, a potem czuwa nad jej trzymaniem.

Równowaga

Struktura mediacji powala na wzajemne usłyszenie się oraz równowagę w mówieniu  o swoich potrzebach, celach, tym, co ważne dla obu stron w atmosferze szacunku.

Mediator czuwa nad przebiegiem mediacji, tak, aby żadna strona nie czuła się pominięta czy zdominowana.

Jasny, uzgodniony cel

Na początku spotkania wspólnie ustalany jest jego cel w oparciu o potrzeby obu stron. Mediator w czasie spotkania przypominao celu i czuwa nad przebiegiem mediacji, tak, aby zmaksymalizować szansę na jego osiągnięcie.

MOJA ROLA JAKO MEDIATORA
 • zachowanie bezstronności,
 • trzymanie struktury rozmowy mediacyjnej,
 • tworzenie przestrzeni pełnej uważności i szacunku,
 • wsparcie w nazywaniu i określaniu potrzeb, emocji, granic, kluczowych aspektów doświadczania sytuacji,
 • dbanie o równowagę w mówieniu i wyrażaniu siebie a słuchaniu drugiej strony,
 • wsparcie we wzajemnym usłyszeniu się stron konfliktu.

Prowadzę mediacje dwuosobowe i grupowe. Mam doświadczenie w mediowaniu między osobami będącymi w różnych relacjach: w związkach, relacjach przyjacielskich, między rodzicami a dziećmi oraz w mediacjach grupowych całych rodzin.

Mediacje wspierają:
 • w określeniu i nazwaniu swoich emocji, potrzeb i granic w związku z daną sytuacją,
 • w jasnym wyrażeniu się, komunikowaniu tego, co jest ważne,
 • we wzajemnym usłyszeniu siebie,
 • w koncentracji na tu i teraz, bieżącym doświadczeniu, wyznaczonym celu mediacji oraz przyszłości zamiast przeszłości, dygresjach,
 • w lepszym zrozumieniu perspektywy drugiej strony oraz swojej,
 • w budowaniu szacunku dla innych punktów widzenia,
 • w modelowaniu i wspieraniu takiego sposobu komunikacji, który umożliwia bycie wysłuchanym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania?